The Watching Eye, 1934 Frida Kahlo

Frida Kahlo 9 Frida Kahlo Drawings 9 The Watching Eye, 1934 Frida Kahlo
The Watching Eye 1934 Frida Kahlo

The Watching Eye by Frida Kahlo

Frida Kahlo drew in 1934 “The Watching Eye“.

tasses frida kahlo