Untitled Drawing (II), 1946 Frida Kahlo

Frida Kahlo 9 Frida Kahlo Drawings 9 Untitled Drawing (II), 1946 Frida Kahlo
Untitled Drawing 1946 Frida Kahlo
tasses frida kahlo