Untitled Small Life (II), 1928 Frida Kahlo

Frida Kahlo 9 Frida Kahlo Drawings 9 Untitled Small Life (II), 1928 Frida Kahlo
Untitled Small Life (II) 1928 Frida Kahlo
tasses frida kahlo